Triển khai công tác tổng kết năm 2014 và bình xét thi đua năm 2014

Căn cứ văn bản số 921/HVHKVN, ngày 18/11/2014 của Hội đồng thi đua khen thưởng Học viện Hàng không Việt Nam về tổng kết công tác và bình xét thi đua năm 2014.

Hội đồng thi đua khen thưởng yêu cầu Trưởng, Phụ trách các đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm cá nhân, chỉ đạo đơn vị mình kiểm điểm, đánh giá nghiêm túc, bình xét chính xác từng cá nhân, tập thể; đặc biệt tránh tình trạng nể nang, né tránh, đùn đẩy việc đánh giá, bình xét cá nhân, tập thể lên Hội đồng TĐ-KT Học viện, phối hợp hoàn thành tốt công tác tổng kết năm 2014.

Từ ngày 21/11 đến 16h00' ngày 04/12/2014 các đơn vị tiến hành họp tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm và bình xét khen thưởng năm 2014, lập báo cáo gửi bằng văn bản và mail qua hệ thống EGOV về thư ký Hội đồng thi đua   (ông Nguyễn Hoàng Hiệp) để tổng hợp báo cáo Hội đồng thi đua khen thưởng Học viện Hàng không Việt Nam .

Chú ý:  Trường hợp các tập thể và cá nhân gửi hồ sơ không đúng yêu cầu và thời hạn theo quy định. Hội đồng Thi đua khen thưởng sẽ không bình xét và báo cáo giám đốc. Tập thể, cá nhân làm sai quy định tự chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc Học viện Hàng không Việt Nam.

_________________________________________________

Nội dung chi tiết xin xem file đính kèm dưới đây

1. Các văn bản căn cứ thực hiện:

Văn bản số 119/HVHKVN-TĐKT, ngày 03/3/2014 của Hội đồng thi đua khen thưởng Học viện Hàng không Việt Nam

Văn bản số 921/HVHKVN-TĐKT, ngày 18/11/2014 của Hội đồng thi đua khen thưởng Học viện Hàng không Việt Nam

2. Các mẫu biều áp dụng

Mẫu 1. Báo cáo thành tích tập thể (dùng cho tập thể dự bình xét từ danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cấp Học viện trở lên)

Mẫu 2. Báo cáo thành tích cá nhân (dùng cho cá nhâ dự bình xét từ danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Học viện trở lên)

Mẫu 3. Văn bản đề nghị khen thưởng

 

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 2
Hôm nay: 2
Hôm qua: 57
Tổng cộng: 105641

Giới thiệu