Triển khai công tác đánh giá, phân loại công chức, viên chức, lao động hợp đồng năm 2014

 Căn cứ văn bản số 920/HVHKVN, ngày 18/11/2014 của Giám đốc Học viện Hàng không Việt Nam về công tác đánh giá, phân loại công chức, viên chức, lao động hợp đồng năm 2014

Đề nghị Trưởng, Phụ trách các đơn vị thuộc Học viện Hàng không Việt Nam thông tin và tổ chức quán triệt, triển khai các yêu cầu về công tác đánh giá, phân loại viên chức, lao động hợp đồng và bổ sung lý lịch công chức, viên chức, lao động hợp đồng năm 2014 theo đúng hướng dẫn của văn bản này, Trung tâm ALI trên cơ sở các nội dung này thực hiện triển khai và báo cáo về Phòng TCCB&QLSV.

Thời gian từ ngày 19/11/2014 đến 16 giờ 00 ngày 04/12/2014 các đơn vị hoàn thiện hồ sơ đánh giá, phân loại công chức, viên chức, lao động hợp đồng gửi về phòng Tổ chức cán bộ và Quản lý sinh viên (người nhận ông Nguyễn Hoàng Hiệp) để tổng hợp báo cáo Ban Giám đốc. Các trường hợp không đúng thời gian quy định, đơn vị đó báo cáo trực tiếp Giám đốc Học viện Hàng không Việt Nam.

Trong quá trình thực hiện nếu có nội dung chưa rõ hoặc đóng góp ý kiến xin gửi về Phòng Tổ chức cán bộ và quản lý sinh viên để được hướng dẫn./.

_________________________________________________

Nội dung chi tiết xin xem file đính kèm dưới đây

1. Các văn bản căn cứ thực hiện:

 Công văn 4393/BNV-CCVC, ngày 17/10/2014 của Bộ nội vụ về việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2014

Công văn 13959/BGTVT-TCCB, ngày 04/11/2014 của Bộ Giao thông vận tải về việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2014

Văn bản số 920/HVHKVN, ngày 18/11/2014 của Giám đốc Học viện Hàng không Việt Nam

2. Các mẫu biều áp dụng

Mẫu 2.PLVC-CC2014 (dùng cho viên chức giữ chức vụ quản lý từ bộ môn trở lên)

Mẫu 3.PLVC-CC2014 (dùng cho viên chức không giữ chức vụ quản lỳ)

Mẫu 4.PLVC-CC2014 (dùng cho lao động hợp đồng)

Mẫu 5.BB.2014 (Biên bản họp của đơn vị về đánh giá, phân loại)

Mẫu 4a-BNV (phiếu bổ sung lý lịch năm 2014)

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 3
Hôm nay: 59
Hôm qua: 29
Tổng cộng: 127758

Giới thiệu