Luật phòng chống tham nhũng

Văn bản quy phạm pháp luật: Luật phòng chống tham nhũng
Ngày đăng: 16-03-2014

QUỐC HỘI
Số: 55/2005/QH11
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2005                          
 

LUẬT

PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 3
Hôm nay: 3
Hôm qua: 57
Tổng cộng: 105642

Giới thiệu