Luật dạy nghề

Luật số 76/2006/QH11: Luật Dạy nghề
Ngày đăng: 16-03-2014

 LUẬT

DẠY NGHỀ

CỦA QUỐC HỘI KHOÁ XI, KỲ HỌP THỨ 10

SỐ 76/2006/QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2006

 

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

Luật này quy định về dạy nghề.

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 1
Hôm nay: 13
Hôm qua: 53
Tổng cộng: 121298

Giới thiệu