Công tác nội bộ

Triển khai công tác tổng kết năm 2014 và bình xét thi đua năm 2014
Ngày đăng: 19-11-2014

 Căn cứ văn bản số 921/HVHKVN, ngày 18/11/2014 của Hội đồng thi đua khen thưởng Học viện Hàng không Việt Nam về tổng kết công tác và bình xét thi đua năm 2014.

Hội đồng thi đua khen thưởng yêu cầu Trưởng, Phụ trách các đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm cá nhân, chỉ đạo đơn vị mình kiểm điểm, đánh giá nghiêm túc, bình xét chính xác từng cá nhân, tập thể; đặc biệt tránh tình trạng nể nang, né tránh, đùn đẩy việc đánh giá, bình xét cá nhân, tập thể lên Hội đồng TĐ-KT Học viện, phối hợp hoàn thành tốt công tác tổng kết năm 2014.

Triển khai công tác đánh giá, phân loại công chức, viên chức, lao động hợp đồng năm 2014
Ngày đăng: 18-11-2014

Căn cứ văn bản số 920/HVHKVN, ngày 18/11/2014 của Giám đốc Học viện Hàng không Việt Nam về công tác đánh giá, phân loại công chức, viên chức, lao động hợp đồng năm 2014

Đề nghị Trưởng, Phụ trách các đơn vị thuộc Học viện Hàng không Việt Nam thông tin và tổ chức quán triệt, triển khai các yêu cầu về công tác đánh giá, phân loại viên chức, lao động hợp đồng và bổ sung lý lịch công chức, viên chức, lao động hợp đồng năm 2014 theo đúng hướng dẫn của văn bản này, Trung tâm ALI trên cơ sở các nội dung này thực hiện triển khai và báo cáo về Phòng TCCB&QLSV.

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 6
Hôm nay: 30
Hôm qua: 53
Tổng cộng: 121315

Giới thiệu